Klachtenregeling

Als professioneel regressie- en reïncarnatietherapeut wil ik graag dat je tevreden bent over jouw sessie(s) bij mij. Mocht dat anders lopen, dan kun je mondeling of schriftelijk een klacht bij mij indienen. In een persoonlijk gesprek met jou zal ik proberen het probleem op te lossen. 

Als dat niet lukt kun je je wenden tot het Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG), waarbij ik ben aangesloten. Zij stellen tegen administratiekosten een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris en een Geschillencommissie ter beschikking. In eerste instantie zal de klachtenfunctionaris samen met ons tot een oplossing proberen te komen. 

Ben je ontevreden over deze oplossing, dan kun je naar de Geschillencommissie gaan. Dat is geen rechtbank, maar het voordeel van wanneer je je tot deze commissie richt met je klacht, is dat ze veel sneller en goedkoper werkt. In de Geschillencommissie zitten een juristen, zorgverleners en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties. Zij zullen zich buigen over je klacht en een uitspraak doen. Deze uitspraak is bindend voor jou, wat inhoudt dat je daarna niet meer naar de rechter kan gaan met je klacht. Ik kan dat nog wel doen, als ik het niet eens ben met de uitspraak.