Privacyverklaring

Om mijn vak goed te kunnen uitoefenen heb ik bepaalde gegevens van je nodig. Deze gegevens bewaar ik in een dossier, dat ik volgens de wet 15 jaar moet bewaren. Ik ga zorgvuldig om met je gegevens: ik bewaar ze in een afgesloten archiefkast en/of op mijn laptop die beveiligd is met een wachtwoord en/of mijn mailbox die beveiligd is met een wachtwoord. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Je persoonlijke verhaal


In mijn archiefkast bewaar ik al deze gegevens, in de aantekeningen die ik maak tijdens de intake en de sessies. Op mijn laptop bewaar ik de geluidsopname(n) van de sessie(s), die gaan over je persoonlijke verhaal. Ook op mijn laptop staan de facturen, waarin je naam en adres voorkomen. Als je me een bericht stuurt via mijn webpagina, bewaar ik dit bericht in mijn mailbox. In het bericht staan je naam, telefoonnummer en emailadres.

Je gegevens deel ik met niemand, maar het zou kunnen dat ik je persoonlijke verhaal geanonimiseerd deel met collega’s als ik graag advies van hen wil over jouw casus. Als je dat niet wilt, kun je dat kenbaar maken bij mij, dan deel ik je verhaal niet met collega’s. Je mag je dossier te allen tijde inzien en je mag mij vragen dingen daarin te wijzigen als je dat nodig vindt. Tenslotte mag je me vragen je dossier gedeeltelijk of geheel te vernietigen.